Home Diensten Vacatures Coaching Referenties Contact Bekijk direct CV's

Disclaimer

Home » Disclaimer

Disclaimer

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- en videoclips en software is eigendom van Maveo of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maveo B.V. te Apeldoorn (Nederland).

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Maveo niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Maveo B.V. in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.