Jarenlange ervaring op het gebied van Personeel, organisatie en HR

Iedere organisatie is uniek. Maveo levert maatwerk.

Maveo beschikt over ruim 20 jaar ervaring op het gebied van personeel, organisatie, vitaliteit en inzetbaarheid van personeel, verzuim en gedrag. Wij hebben in deze jaren bij veel organisaties mogen ‘’binnenkijken’’. Elke organisatie en elk vraagstuk is anders en vraagt maatwerk. We hebben in deze jaren hele mooie ontwikkelingen gezien, groei van organisaties, bevlogen personeel, verlaging van het verzuim en vergroting van de vitaliteit. We zagen en zien echter ook een aantal uitdagingen. 


Uitdagingen vragen om oplossingen

Nog te vaak is arbodienstverlening in Nederland teveel reactief, gericht op aanpakken van ziekteverzuim en deels preventie, het volgen van de Wet verbetering Poortwachter. Hier gaat ook een groot budget naartoe bij werkgevers. Kosten voor inzet van een arbodienst, het "operationeel beheersen" van verzuim kost veel tijd van HR. Daarnaast zien we dat het systeem van arbodienstverlening i.h.k.v. de Wet verbetering Poortwachter kraakt.

In toenemende mate wordt in berichtgeving door specialisten aangegeven dat een toenemend tekort ontstaat aan bedrijfsartsen. Vaak is sprake van flinke doorlooptijden voor consulten en interventies en is sprake van oplopende achterstanden bij het UWV. Ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals een toename van psychische problematiek spelen een rol in de noodzaak anders te kijken naar arbodienstverlening, inzetbaarheid en vitaliteit van personeel. Vaak wordt ervoor gekozen om aan dezelfde knoppen te draaien. Vraag is of dit voldoende resultaat oplevert.


Kijk met een andere bril naar inzetbaarheid en vitaliteit

Of het nu een overheids- non-profit of commerciële organisatie is. Telkens zien we dat organisaties die verder kijken dan de financieel-inhoudelijke kant succesvoller zijn. Zij focussen ook op ‘zachte’ aspecten zoals vitaliteit van het personeel, cultuur en gedrag. Juist door deze combinatie zijn organisaties in staat hun resultaten te verbeteren en hun positie te versterken.

Dit vraagt ook iets. Dit vraagt een andere manier van kijken. Maveo gelooft dat mensen en organisaties goed kunnen beoordelen wat niet werkt. Of een organisatie hier lering uit trekt en hier vervolgens actie op onderneemt is dan de logische vervolgvraag. Het kan namelijk zijn dat dingen anders gedaan moeten gaan worden. In de praktijk blijkt dat organisaties die dit aandurven, de regie pakken, beter in staat zijn zich te onderscheiden en beter in staat zijn hun doelen te verwezenlijken. Hier wil Maveo graag een rol in spelen.

Wij dagen organisaties uit met een andere bril te kijken naar het inzetbaar houden van het personeel. Dit vraagt om een andere, meer organisatiegerichte, kijk op arbodienstverlening.


Martijn Hoogendoorn

Martijn Hoogendoorn

Specialist FIT

Rory Wensink

Rory Wensink

Specialist Interim

Lonneke Senger

Lonneke Senger

Finance

Ben Schot

Ben Schot

Communicatie

Maak een afspraak voor een vrijblijvende scan Maak een afspraak voor een vrijblijvende scan Maak een afspraak voor een vrijblijvende scan

Maak een afspraak voor een vrijblijvende scan

Ben je toe aan een goed gesprek over meer vitaliteit in je organisatie? Elk vraagstuk is anders en vraagt maatwerk. We gaan hier graag over in gesprek. Plan een vrijblijvende afspraak.

 

Maveo diensten

 • Screening vitaliteit en inzetbaarheid
 • Trainingen en workshops
 • Selectie arbodienst
 • Coaching werkvermogen, vitaliteit, competentie
 • Werkvermogen, vitaliteit, competentie coaching
 • Re-integratiebegeleiding en advies
 • Arbeidsdeskundig advies
 • Werkplek ergonomie
 • Advisering organisatieFIT
 • Advisering competentieFIT
 • Advisering wettelijke richtlijnen
 • Advisering documentatie
Maveo kijkt met een andere bril naar inzetbaarheid Maveo kijkt met een andere bril naar inzetbaarheid Maveo kijkt met een andere bril naar inzetbaarheid
 • Cobra
 • Atos
 • Amos
 • Shiphol
 • Unie-ABC
 • Sogeti
 • Bright digital agency
 • IDGP