Gebruik je eigen potentie om maximaal te groeien

De aanpak van MaveoFIT

Onze dienstverlening is vergelijkbaar met arbodienstverlening alleen zetten wij de tools al veel eerder in. Voorkomen is beter dan genezen. Tijdige screening, telefonische consulten, inzet van gerichte coaching, workshops en werkplek-ergonomie zijn juist het recept voor succes. 

MaveoFIT helpt de hoeveelheid arbodienstverlening bij ziekteverzuim te verminderen. Wij geloven dat het inzetten van de ‘’klassieke’’ werkwijze niet toereikend is om te komen tot een vitale organisatie. 

We kijken naar knelpunten en passen concrete oplossingen toe. We doen dit door het aanbieden van dienstverlening die al veel eerder dan normaal mogelijke risico’s signaleert. Dat betekent dat niet alleen naar belastbaarheid wordt gekeken maar ook naar competenties, organisatieFIT, cultuur en vakvolwassenheid. Deze zaken kunnen niet los worden gezien van de vitaliteit van personeel. Daarmee wordt arbodienstverlening een organisatie-brede aangelegenheid. De potentie om dit te bereiken ligt bij uw organisatie zelf. Wij helpen u dit te versterken.


Analyse en advies

De doelen van de organisatie vormen het vertrekpunt voor het programma gericht op vitaliteit en werkvermogen.

Borging

Vitaliteit en werkvermogen goed op de kaart zetten door het vergroten van het draagvlak en het helpen creëren van de juiste randvoorwaarden .

Interventies

Vergroten van vitaliteit en werkvermogen door training, supportconsulten met vitaliteitsadviseurs, coaching en werkplek-ergonomie.

Verzuimadvies

Advisering rond verzuim, re-integratie, wettelijke termijnen en werkvermogen.


Maak een afspraak voor een vrijblijvende scan Maak een afspraak voor een vrijblijvende scan Maak een afspraak voor een vrijblijvende scan

Maak een afspraak voor een vrijblijvende scan

Ben je toe aan een goed gesprek over meer vitaliteit in je organisatie? Elk vraagstuk is anders en vraagt maatwerk. We gaan hier graag over in gesprek. Plan een vrijblijvende afspraak.

 

Maveo diensten

 • Screening vitaliteit en inzetbaarheid
 • Trainingen en workshops
 • Selectie arbodienst
 • Coaching werkvermogen, vitaliteit, competentie
 • Werkvermogen, vitaliteit, competentie coaching
 • Re-integratiebegeleiding en advies
 • Arbeidsdeskundig advies
 • Werkplek ergonomie
 • Advisering organisatieFIT
 • Advisering competentieFIT
 • Advisering wettelijke richtlijnen
 • Advisering documentatie
Maveo zorgt voor een vitale organisatie Maveo zorgt voor een vitale organisatie Maveo zorgt voor een vitale organisatie
 • Cobra
 • Atos
 • Amos
 • Shiphol
 • Unie-ABC
 • Sogeti
 • Bright digital agency
 • IDGP